BRON: Utrecht University
MestLab.eu
(English version below)

Er zijn géén aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals koeien, paarden en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2. De meeste coronavirussen zijn diersoort-specifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.
Onze werkzaamheden gaan dan ook gewoon door.

MestLab.eu : caring 4 your horses.
ANIMALS AND THE NEW CORONAVIRUS (SARS-CoV-2 / COVID-19)
SOURCE: Utrecht University.

There is no evidence that domestic and farm animals, such as cows, horses and sheep, can be infected with SARS-CoV-2 or that they play a role in the spread of the virus and are a source of infection for humans. The transmission of SARS-CoV-2 passes from person to person. Studies are currently being conducted to clarify the susceptibility of domestic and farm animals to the new coronavirus.

Coronaviruses occur in many animal species, but they are different types than SARS-CoV-2. Most coronaviruses are species specific and are not transferable between different species or from animal to human.
So for the time being it is business as usual.
MestLab.eu : caring 4 your horses.

Mestlab.eu
Medisch laboratorium